Individualni

Osim grupne nastave polaznici se mogu odlučiti i za individualno učenje stranog jezika, što podrazumeva nastavu u terminima koje polaznik odabere u dogovoru sa profesorom. 

Programi individualnih tečajeva podrazumevaju četiri nivoa (početni, srednji I, srednji II i konverzacijski). 

Početni tečaj namenjen je polaznicima koji se prvi put susreću sa stranim jezikom. Osnovni cilj ovog tečaja je osposobljavanje polaznika da se snalaze u svakodnevnim situacijama. Metoda rada je audio-vizuelna, što znači da se poseban akcenat stavlja na razvijanje jezičkih veština slušanja, odnosno razumevanje govora i pisanja. 

Srednji I odgovara B1 nivou CEF-a (Common European Framework) i namenjen je polaznicima koji već imaju stepen znanja početnog tečaja. Cilj ovog tečaja je osposobljavanje polaznika da se snalaze u svakodnevnim situacijama na naprednom nivou i podsticanje polaznika da što više koriste strani jezik. 

Srednji II odgovara B2 nivou CEF-a (Common European Framework) i podrazumeva aktivno vladanje stranim jezikom. Ovaj nivo osposobljava polaznike da se snalaze u tipičnim dnevnim situacijama i da što više koriste formalne izraze i kolokvijalizme. 

Konverzacijski nivo odgovara C1 nivou CEF-a i podrazumeva aktivno znanje stranog jezika, što znači da će polaznici  po završetku ovog tečaja ovladati svim jezičkim veštinama (slušanje, gramatika, aktivan govor i pisanje). 

Pre upisa testiramo polaznike, na osnovu čega se određuje nivo njihovog znanja. Svaki nivo traje jedan semestar (4 meseca) sa fondom od 60 časova po nivou. Nedeljni fond je 2 puta po 2 školska časa (90 minuta). 

Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

 

Grupni

U prijatnom ambijentu, u malim nastavnim grupama (4–6 polaznika), u popodnevnim ili večernjim satima, uz udžbenike poznatih stranih izdavača, a po savremenim nastavnim metodama, naučite engleski, nemački, francuski i španski.

Programi grupnih tečajeva podrazumevaju četiri nivoa (početni, srednji I, srednji II i konverzacijski). 

Početni tečaj namenjen je polaznicima koji se prvi put susreću sa stranim jezikom. Osnovni cilj ovog tečaja je osposobljavanje polaznika da se snalaze u svakodnevnim situacijama. Metoda rada je audio-vizuelna, što znači da se poseban akcenat stavlja na razvijanje jezičkih veština slušanja, odnosno razumevanje govora i pisanja. 

Srednji I odgovara B1 nivou CEF-a (Common European Framework) i namenjen je polaznicima koji već imaju stepen znanja početnog tečaja. Cilj ovog tečaja je osposobljavanje polaznika da se snalaze u svakodnevnim situacijama na naprednom nivou i podsticanje polaznika da što više koriste strani jezik. 

Srednji II odgovara B2 nivou CEF-a (Common European Framework) i podrazumeva aktivno vladanje stranim jezikom. Ovaj nivo osposobljava polaznike da se snalaze u tipičnim dnevnim situacijama i da što više koriste formalne izraze i kolokvijalizme. 

Konverzacijskinivoodgovara C1 nivou CEF-a i podrazumeva aktivno znanje stranog jezika, što znači da će polaznici  po završetku ovog tečaja ovladati svim jezičkim veštinama (slušanje, gramatika, aktivan govor i pisanje). 

Pre upisa testiramo polaznike, na osnovu čega se određuje nivo njihovog znanja. Svaki nivo traje jedan semestar (4 meseca) sa fondom od 60 časova po nivou. Nedeljni fond je 2 puta po 2 školska časa (90 minuta). 

Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

 

 

Poslovni

Programi tečajeva za poslovni engleski  podrazumevaju tri nivoa (srednji, viši  i konverzacijski). Preduslov za pohađanje ovih tečajeva je posedovanje osnovnog znanja standardnog engleskog jezika koji odgovara nivou srednji I. Cilj ovih tečajeva je osposobljavanje polaznika da samostalno i uspešno učestvuju na konferencijama i prezentacijama i da efikasno vode sastanke i pregovore. Na ovim tečajevima naučiće da vode poslovnu korespodenciju i da pišu izveštaje, memorandume, fakture, narudžbine, a upoznaće i kulturu ponašanja u različitim zemljama, različitim poslovnim situacijama, kako formalnim tako i neformalnim.

 

Svaki nivo traje jedan semestar (4 meseca) sa fondom od 60 časa po nivou. Nedeljni fond je 2 puta po 2 školska časa (90 minuta).

 

Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.