Engleski, nemački, francuski i španski

U radnoj ali vedroj atmosferi, osnovci pohađaju nastavu engleskog jezika koja prati školski kalendar. Naši programi su svojim sadržajem  prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika i podeljeni su na 8 nivoa, od pripremnog I do višeg II.

 

Pripremni I i II nivoi osmišljeni su za decu I i II razreda osnovne škole. Metoda rada je audio-vizuelna, a osnovni cilj ovih tečajeva je usvajanje govornog jezika i rečnika vezanog za određene teme iz svakodnevnog života prilagođene njihovom uzrastu, čitanje prepoznavanjem poznatog sadržaja, kao i pisanje naučenih reči uglavnom putem prepisivanja i povezivanja.

 

Početni I i II nivoi namenjeni su deci školskog uzrasta koja su već savladala jezičke veštine čitanja i pisanja na maternjem jeziku. Osnovni cilj je sticanje elementarnih znanja iz gramatike, savladavanje čitanja i pisanja i osnova komunikacije na engleskom jeziku.

 

Osnovni cilj tečajeva srednji I i II je usavršavanje postojećeg znanja i proširivanje vokabulara uz gramatičku nadgradnju. Na ovim nivoima u komunikaciji sa decom uglavnom se koristi engleski jezik.

 

Viši I i II tečajevi za cilj imaju utvrđivanje i razvijanje veština čitanja i slušanja, pisanja, govora i izradu samostalnih projekata. U radu sa učenicima koristi se isključivo engleski jezik, što treba da ih podstakne da i sami govore i razmišljaju na engleskom jeziku, uz obavezno korišćenje rečnika.

 

Fond časova za tečajeve pripremni I i II je 72 (2 puta nedeljno po 45 minuta), a za ostale nivoe  96 (2 puta nedeljno po 60 minuta). U nastavi se koristi udžbenik sa radnom sveskom i CD-om renomiranih stranih izdavača.

 

Na kraju školske godine polaže se završni ispit, na osnovu koga se izdaje diploma sa ocenom. Diplome se dele na priredbi za roditelje, na kojoj deca kroz glumu, pesmu i igru imaju priliku da pokažu stečeno znanje.